Η 19η Έκθεση Γελοιογραφίας Λαφυστίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

10 Νοεμβρίου 2015