Πραγματοποίηση γρήγορων τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID – 19 στη Χαιρώνεια

25 Οκτωβρίου 2020