Πίνακας συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά στην οδό Γιαννούτσου, το Σάββατο 9 Μαϊου 2020

6 Μαΐου 2020