Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Λεβαδέων

14 Ιανουαρίου 2022