Η ομόφωνη απόφαση τησ Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με τον 13ο και 14ο μισθό

1 Νοεμβρίου 2018