Εκκίνηση της δωρεάν διάθεσης οικολογικών συστημάτων περισυλλογής περιττωμάτων σκύλων

30 Δεκεμβρίου 2020