Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Λουκά Miller

25 Νοεμβρίου 2019