Εβδομαδιαία αναφορά του Ε.Ο.Δ.Υ. για τα ενεργά κρούσματα – Αποτελέσματα και διεξαγωγή γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στον Δήμο Λεβαδέων

29 Νοεμβρίου 2021