Διενέργεια γρήγορων τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, στο Παλιό Δημαρχείο

7 Απριλίου 2021