Διενέργεια γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στο Δήμο Λεβαδέων την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

27 Μαΐου 2021