Διακήρυξη για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Λεβαδέων για ένα έτος»

30 Αυγούστου 2019