Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΛΙΒΑΔΙ” της Κοινότητας Προσηλίου

4 Φεβρουαρίου 2020