Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” της Κοινότητας Θουρίου, Δήμου Λεβαδέων

1 Ιουνίου 2021