Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων νέου νεκροταφείου Λιβαδειάς»

16 Σεπτεμβρίου 2020