Απάντηση Δημάρχου Λεβαδέων κ. Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα προς την επικεφαλής της “Δυναμικής Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας”

13 Απριλίου 2020