Αποτελέσματα και διεξαγωγή γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στον Δήμο Λεβαδέων την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

2 Δεκεμβρίου 2021