Αποτελέσματα διενέργειας ελέγχων ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού, την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

17 Ιανουαρίου 2022