Αποτελέσματα διενέργειας ελέγχων ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

14 Ιανουαρίου 2022