Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (01) ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων

9 Ιουλίου 2024