Ανακοίνωση περί υποχρέωσης κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων Κλάσης 2025

5 Ιανουαρίου 2022