Ανακοίνωση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 – 29 ετών

4 Ιουνίου 2021