Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Γιαννούτσου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

18 Νοεμβρίου 2020