Ανακοίνωση για έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 από τα ΚΕΠ

4 Ιουνίου 2021