Ακύρωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

28 Φεβρουαρίου 2020