Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη μάχη του Στεβενίκο, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

15 Νοεμβρίου 2018