Το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ στο πλευρό των εργαζομένων του “Βοήθεια στο Σπίτι”

3 Οκτωβρίου 2018