Το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ στο πλευρό των εργαζομένων του «Βοήθεια στο Σπίτι»

3 Οκτωβρίου 2018