Εκδήλωση με θέμα “Σακχαρώδης Διαβήτης στην τρίτη ηλικία, μύθοι και αλήθειες” στο Κ.Α.Π.Η Δαύλειας

19 Ιουνίου 2019