Ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για τη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

17 Μαΐου 2019