Ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για τη δράση “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”

17 Μαΐου 2019