Κατάργηση και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

12 Ιουλίου 2019