Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για τη λήψη απόφασης για τη μεταφορά κάδων απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Σκούρτων & Βαγίων. (αρ. απόφασης 37/2019).

29 Νοεμβρίου 2019