Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

17 Μαΐου 2019