Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, προϋπολογισμού 208.671,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

17 Μαΐου 2019