Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο της λήψης απόφασης περί ΄Ασκησης Προσφυγής του Δήμου Λεβαδέων κατά της 82/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος .

29 Μαρτίου 2018