Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης , λοιπά υλικά γραφείου και υλικά μηχανοργάνωσης» διάρκειας ενός έτους.

27 Φεβρουαρίου 2018