Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για Συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων για το έτος 2018.

17 Απριλίου 2018