Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.250,00€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλληλων»

27 Φεβρουαρίου 2018