΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση συνολικής πίστωσης 22.000,00 € για δαπάνες που χειρίζονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Ενοτήτων του Δήμου Λεβαδέων μέσω της παγίας προκαταβολής.

10 Μαΐου 2018