Κατάρτιση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ’’»

27 Φεβρουαρίου 2020