Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 40,00 στρεμμάτων στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.

23 Ιανουαρίου 2019