Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 11,20 στρεμμάτων στη θέση «ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό” .

23 Ιανουαρίου 2019