Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 Ιουνίου 2017».

20 Ιουνίου 2018