Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λεβαδέων.

27 Φεβρουαρίου 2020