Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.

28 Δεκεμβρίου 2018