Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ για Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο΄΄.

28 Φεβρουαρίου 2018