΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 957,65 ευρώ για προμήθεια εντύπων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

28 Φεβρουαρίου 2018