Αποδοχή της υπ΄αριθ. 45/2021 Τεχνικής Μελέτης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ –ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ».

17 Ιουνίου 2021