Ανάκληση της αριθμ. 421/2018 απόφασης και έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαυρονερίου.

23 Ιανουαρίου 2019