Έγκριση 3ου Πρακτικού και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης της Δημοπρασίας «Mελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων».

14 Οκτωβρίου 2019