Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».

17 Ιουνίου 2021