Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της δημόσιας σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»

21 Σεπτεμβρίου 2020